Center za Magnetne meritve -
Center for Magnetic measurements -

CMagHome
Recent Research
Projects
Contacts
Links:
Quantum Design

Projects of the members of CMag

 • Jedrska kvadrupolna resonanca in šibka magnetna polja, P0-0513-0101, nosilec: prof. dr. Z. Trontelj.
 • Prašna metalurgija in intermetalni magneti, P0-0506-0106/01, nosilka: doc. dr. S. Kobe.
 • Elektronska dinamika v kompleksnih sistemih, P0-0529-0106 (D), nosilec: prof. dr. D. Mihailović.
 • Makromolekularna kemija, P0-0508-103, nosilec: prof. dr. Peter Bukovec.
 • Sinteza, struktura, lastnosti snovi in materialov, P0-0511-103, nosilec: prof. dr. Ivan Leban.
 • Raziskave aperiodičnih struktur z NMR in NQR, projekt J1-8863, nosilec: prof. dr. J. Dolinšek.
 • Novi trajnomagnetni materiali za visokotemperaturno uporabo, J2-3505-0106/01, nosilec: dr. M. Komelj.
 • Nanostrukture halkogenidov prehodnih kovin, projekt Z1-3305-106-01, nosilec: dr. A. Mrzel.
 • 5th Framework GRD2-2000-30018, slovenski nosilec: dr. J. Lužnik.
 • NATO program, predlog SfP 978007 (v zaključni fazi sprejemanja), slovenski nosilec: dr. T. Apih.
 • HITEMAG: Novel Permanent Magnets for High Temperature Applications, št. pog.: G5RD-CT-2000-00213, projekt 5. OP, nosilka: doc. dr. S. Kobe
 • Bonded Magnets Based on RE-TM Nanocrystalline Powders, št. pog.EU: Nato SfP 972428, št. pog. MŠZŠ: 3311-01-837002, nosilka: doc. dr. S. Kobe
 • Program evropske skupnosti (5th Framework), GDR2-2000-30054, sl. nosilec: prof. dr. J. Dolinšek.
 • Fizikalne lastnosti kvazikristalov, SLO-HR projekt, sl. nosilec: prof. dr. J. Dolinšek.
 • MICROPROTEIN: Micrometer Scale Patterning of Protein and DNH Chips, št. pog. EU: GRD1 20014183, projekt 5. OP, nosilca: doc. dr. S. Kobe, dr. G. Dražić
 • Bonded Magnets Based on RE-TM Nanocrystalline Powders (Plastomagneti na osnovi nanokristaličnih prahov redkih zemelj in elementov prehoda), šifra: SLO-020-99, IFW Dresden, Institut für Festkörper und Werkstofforschung, Dresden, Nemčija, nosilca: doc. dr. S. Kobe, dr. P. McGuiness